ITS Cloud Security Management

Security, Privacy & Compliance

Cloud Security Management er en overvågningsløsning og service, der passer perfekt sammen med de sikkerhedsløsninger Microsoft anbefaler. Med CSM og ITSecuritys unikke tilgang til styring af IT-sikkerhed, kan vores sikkerhedsspecialister overvåge og reagere på sikkerhedshændelser og alarmer i jeres cloudbaseret IT-miljø.
Secure Alert Management
Håndtering af alarmer og reaktion på kritiske hændelser

Secure Score Management
Kontrol, tilpasning og optimering af sikkerhedsniveau

Secure Logon Management
Administration af Multifaktorvalidering (MFA)

Suspicious Logon Management
Overvågning og håndtering af mistænkelige logins fra nye eller usædvanlige lokationer, samt fra ukendte enheder**

Windows Antivirus Management
Overvågning af Antivirus (MS Windows Defender)*

Best Practice Management
Løbende best-practice tilpasning af løsningerne

*WAM forudsætter tilkøb af Microsoft Defender ATP kr. 32,70 pr. bruger

**SLM forudsætter tilkøb af Azure Active Directory Premium P2 á kr. 56,60 pr. bruger.

 

pr. bruger fra kr. 40 ,-

ITS Cloud Mail Security Management

Security, Privacy & Compliance

Cloud Mail Security Management er en service, der supplerer Microsoft 365 Exchange Online og tilhørende teknologier, ved at tage hånd om din Microsoft cloud-mailløsning og sikrer at I er beskyttet efter best-practices på området.

 

 

 

E-mail Verification Management
Administration af SPF, DKIM og DMARC for begrænsning af forfalskede e-mails (phishing)

Threat Protection Management
Begræns angreb via e-mail med vedhæftede filer eller links til sites med malware (ransomware mv.)

Spam Policy Management
Administration og optimering af SPAM politikker mv.

Secure Mail Management
Administration af Sikker Mail i Outlook (Office 365 Message Encryption)

Best Practice Management
Løbende best-practice tilpasning af løsningerne

pr. bruger fra kr. 40 ,-

ITS Device & Identity Management

Security, Privacy & Compliance

Device & Identity Management giver dig kontrol med virksomhedens arbejdspladser, smartphones og tablets. Softwaren og forretningssystemer holdes opdateret, nem nulstilling og genetablering af udstyr samt automatisk udrulning af fx sikkerhedspolitikker.

 

 

Policy Management
Konfiguration af sikkerhedspolitikker m.m.

Disk Encryption Management
Konfiguration af diskkryptering (BitLocker)

Windows & Application Deploy Management
Automatik til udrulning af Windows 10 og apps på pc'er og smartphones/tablets, samt automatik til opdatering af Windows 10 og Antivirus (MS Windows Defender)

Best Practice Management
Løbende best-practice tilpasning af løsningerne

pr. bruger fra kr. 40 ,-

ITS SharePoint Groups & Teams Management

Teamwork & Collaboration

SharePoint Groups & Teams Management er en service baseret på SharePoint Online og Microsoft Teams. Med ITSecuritys mangeårige erfaringer med Microsoft SharePoint, har vi bygget en standardiseret service, der hjælper din organisation med at skabe kontrol og fleksibilitet på samme tid. Dine data sikres og gøres mere overskuelige, til gavn for både den enkelte medarbejder, det enkelte team, samt for hele organisationen.


Fil & Informationsarkitektur
Analyse og design af samarbejdsområder, fildeling og startsideportal m.m.

File Protection Management
Konfiguration af dokumentbeskyttelse (Unified Label) med udgangspunkt i best-practice privacy- og GDPR-retningslinjer

Best Practice Management
Løbende best-practice tilpasning af løsningerne

 

pr. bruger fra kr. 40 ,-
Du har valgt pakken: