Del mappe med anden Skybox bruger

Det er muligt at dele mapper med andre Skybox brugere.

En delt mappe vil automatisk fremgå i de andre brugeres Skybox.

 

Ved deling kan følgende indstillinger angives:

  • Kan dele – modtager kan dele mappen videre.

  • Kan redigere – modtager kan oprette, ændre og slette filer i mappen.

  • Kan oprette – modtager kan oprette filer i mappen.

  • Kan ændre – modtager kan ændre filer i mappen.

  • Kan slette – modtager kan slette filer i mappen.

  • Vælg udløbsdato – efter angivet dato stopper delingen automatisk.

1. Klik på -ikonet ved mappen, der skal deles.

2. Indtast navnet på personen, der skal deles med.

3. Vælg personen fra listen.

4. Angiv eventuelle indstillinger for delingen.

5. Modtageren kan se mappen på forsiden af sin Skybox og i ”Delt med dig”.